Gegevens over het evenement

Evenementnaam:
Soort evenement:
Website:
Social media (vb. Facebook):
Editie:
Datum van (dd/mm/jjjj):
Datum tot (dd/mm/jjjj):
Uur van (uu:mm):
Uur tot (uu:mm):
Naam locatie:
Straatnaam en huisnummer locatie:
Postcode locatie:
Soort locatie:
Locatie gelinkt aan drankenleverancier:
Leeftijdscategorie:
Aantal bezoekers:
Aantal bezoekers vorige editie:
Inkomprijs deur:
Voorverkoopprijs:
Aanwezige Duvel Moortgat merken:


Andere aanwezige dranken:
Meer info over het evenenment (bv. muziekstijl):

Gegevens over de drankenleverancier

Naam drankenleverancier:
Straatnaam en huisnummer drankenleverancier:
Postcode drankenleverancier:

Gegevens over de organisatie

Naam organisatie:
Soort organisatie:
Straatnaam en huisnummer orgranisatie:
Postcode organisatie:
Voornaam verantwoordelijke:
Achternaam verantwoordelijke:
Facturatieadres zelfde als organisatieadres:
Rekeningnummer:
Telefoonnummer:
E-mail:
Meer info over de organisatie (bv. ervaring):

Ik geef hierbij mijn toestemming aan Duvel om mijn persoonsgegevens te verwerken conform de privacyverklaring. Uw gegevens worden enkel gebruikt in het kader van het behandelen van uw aanvraag.